ENTONI SMIT NACIONALNI IDENTITET PDFEntoni Smit Nacionalni Identitet Pdf

IDENTITET I KULTURA ROMA zaprokul.org.rs. On navodi, ne citiraju}i nijedan nacionalni ili me-|unarodni pravni izvor, da ova odredba garantuje “finansirawe tro{kova odbrane” u slu~aju da optu`eni ne poseduje dovoqna sredstva, bez obzira na to da li mu je branilac dodeqen. 45. Sekretar suda se energi~no protivi ovakvom tuma~ewu statuta. 13., PDF izdanja; Kultura „Čija je ovo pesma?” – analiza nacionalističkih koncepata prepoznatih u filmu Identitet se često percipira kao set vrednosti i osobina koje stičemo po rođenju, u ekstremnim slučajevima i kao paket određenih vrednosti koje teku našim venama i kucaju u našim junačkim srcima..

Преузмите документ у pdf формату sculpture

Beograd helsinki.org.rs. Iako civilna komponenta identiteta najviše oblikuje nacionalni identitet u istraživanim zemljama, druge dve komponente – askriptivna i kulturna – i dalje su prisutne, reprezentativan nacionalni uzorak stanovništva. Za ovu analizu korišćeni su podaci prikupljeni na uzorku stanovništva, u drugom istraživačkom talasu, u, Entoni Smit tvrdi da centralna tekoa u bilo kom projektu za konstituisanje globalnog identiteta a samim tim i globalne kulture, jeste da je kolektivni identitet, isto kao i slike i kultura, uvek istorijski specifian jer je zasnovan na zajednikim eanjima i oeanju kontinuiteta izmeu generacija (Smith, 1990:180)..

BITI IZ VAN - KULTURKLAMMER Izdvajamo iz naše ponude

DA LI ĆE SE OBNOVITI RUSKA CAREVINA? Svetogorski duhovnici o budućnosti Rusije Suočeni sa zlodelima koje antihrišćanske sile konstantno čine prema našem narodu, mi pravoslavni Srbi današnjice, često pogled upiremo u bratsku pravoslavnu Rusiju, koju je Bog po kazivanju Svetoga Jovana Kronštatskog, odredio da bude podnožje prestola Božijeg i borac za ostvarenje pravde Njegove na zemlji. Kako Entoni Smit (Anthony Smith) navodi, u svom originalnom . Stefan Eftimovski: Evroskepticizam kao teorijski pojam 545 smislu, imenica „skeptik“ ukazuje na grčkog filozofa Pirona i njegove sledbenike, pod taj identitet podvesti i nacionalni, ali nikako

251 Ovakva definicija ističe u prvi plan politički karakter nacionalizma koji se odista može posmatrati kao politička ideologija i pokret (Heywood, 2003; Smith, 1998: 119). Entoni Smit, pak, insistira na tome da se nacionalizam ne može svesti samo na njegovu političku stranu, već da se mora uzeti u obzir i … Entoni Smit tvrdi da centralna tekoa u bilo kom projektu za konstituisanje globalnog identiteta a samim tim i globalne kulture, jeste da je kolektivni identitet, isto kao i slike i kultura, uvek istorijski specifian jer je zasnovan na zajednikim eanjima i oeanju kontinuiteta izmeu generacija (Smith, 1990:180).

Polazna teza ovog rada da se društveni fenomeni nacija i nacionalni identitet ne mogu bez neprihvatljivih redukcija svoditi na ideologiju ili oblik politike, već da ih treba posmatrati šire, u antropološkom i kulturološkom ključu i uvek u sociokulturnom konekstu kako bi se potpunije razumeli, razvijena je kroz uvodno razmatranje kulturološke ravni nacionalnog identiteta shvaćenog kao … PDF Mit predstavlja narativ nastao na određenom istorijskom događaju, koji sesastoji kako od objektivnih činjenica, tako i od fi ktivnih elemenata. Ovaj fenomenima značajnu društvenu i

Entoni D. Smit, sa odseka za sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, dao je brojne korisne savete i kritike dok sam pisao prvu verziju studije, a Džordž Šepflin, predavač o istočnoevropskim političkim institucijama na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i na Školi za slovenske i istočnoevropske Iako civilna komponenta identiteta najviše oblikuje nacionalni identitet u istraživanim zemljama, druge dve komponente – askriptivna i kulturna – i dalje su prisutne, reprezentativan nacionalni uzorak stanovništva. Za ovu analizu korišćeni su podaci prikupljeni na uzorku stanovništva, u drugom istraživačkom talasu, u

Iako civilna komponenta identiteta najviše oblikuje nacionalni identitet u istraživanim zemljama, druge dve komponente – askriptivna i kulturna – i dalje su prisutne, reprezentativan nacionalni uzorak stanovništva. Za ovu analizu korišćeni su podaci prikupljeni na uzorku stanovništva, u drugom istraživačkom talasu, u Entoni Smit, Nacionalni Identitet - Free ebook download as PDF File (.pdf) or read book online for free. Entoni Smit, Nacionalni identitet

Kako Entoni Smit (Anthony Smith) navodi, u svom originalnom . Stefan Eftimovski: Evroskepticizam kao teorijski pojam 545 smislu, imenica „skeptik“ ukazuje na grčkog filozofa Pirona i njegove sledbenike, pod taj identitet podvesti i nacionalni, ali nikako Entoni Smit tvrdi da centralna tekoa u bilo kom projektu za konstituisanje globalnog identiteta a samim tim i globalne kulture, jeste da je kolektivni identitet, isto kao i slike i kultura, uvek istorijski specifian jer je zasnovan na zajednikim eanjima i oeanju kontinuiteta izmeu generacija (Smith, 1990:180).

IDENTITET(I) POJEDINAC GRUPA DRUЕ TVO. Mucho más que documentos. Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Comience la prueba gratis Cancele en cualquier momento. Cancele en cualquier momento., PDF izdanja; Kultura „Čija je ovo pesma?” – analiza nacionalističkih koncepata prepoznatih u filmu Identitet se često percipira kao set vrednosti i osobina koje stičemo po rođenju, u ekstremnim slučajevima i kao paket određenih vrednosti koje teku našim venama i kucaju u našim junačkim srcima..

Bibliografija

entoni smit nacionalni identitet pdf

Izdaje ufus.org.rs. 3 Esejska pitanja 1. Šta su orijentalizam i kolonijalizam i kakva je uloga Orijenta u izgradnji evropske civilizacije i modernosti? 2. Kakva je uloga Turske i Rusije u stvaranju evropskog identiteta: jesu li, DA LI ĆE SE OBNOVITI RUSKA CAREVINA? Svetogorski duhovnici o budućnosti Rusije Suočeni sa zlodelima koje antihrišćanske sile konstantno čine prema našem narodu, mi pravoslavni Srbi današnjice, često pogled upiremo u bratsku pravoslavnu Rusiju, koju je Bog po kazivanju Svetoga Jovana Kronštatskog, odredio da bude podnožje prestola Božijeg i borac za ostvarenje pravde Njegove na zemlji..

5.doc es.scribd.com. Izdvajamo iz naše ponude, Унети све облике оцењивања обухваћене предиспитним обавезама и завршним испитом..

Interkulturalnost BR.2 by Zavod za kulturu Vojvodine Issuu

entoni smit nacionalni identitet pdf

EVROSKEPTICIZAM KAO TEORIJSKI POJAM. Entoni Smit (Anthony D. Smith), iznosi argument da u slikarstvu i Prema tome, nacionalni identitet podrazumeva kulturne resurse po kojima treba da se konstituiše reprezentacija i da se iz te reprezentacije osmisli priroda njihove zajednice i povezanosti. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaclyn_Smith logore, silovanja, ubijanja i destrukciju materijalnih dobara. Srpski nacionalni program zaustavljen je u Srebrenici, da bi kasnije intervencijom na Kosovu bio do kraja poražen. Srpski nacionalisti su dugo živeli u uverenju da će nakon 21 Svet, 6. septembar 1993, Biljana Plavšić, jedan od ….

entoni smit nacionalni identitet pdf

 • Antoni D. Smit Nacionalni identitet.pdf - PDF Free Download
 • Beograd helsinki.org.rs

 • On navodi, ne citiraju}i nijedan nacionalni ili me-|unarodni pravni izvor, da ova odredba garantuje “finansirawe tro{kova odbrane” u slu~aju da optu`eni ne poseduje dovoqna sredstva, bez obzira na to da li mu je branilac dodeqen. 45. Sekretar suda se energi~no protivi ovakvom tuma~ewu statuta. 13. Социологија: Студијски програм. Јесењи семестар 2007. Опис курса Социологија је обавезан курс који носи пет (5) бодова1 за студенте међународног одељења, шест (6) бодова за политиколошко и социјално одељење и осам (8)

  Izdvajamo iz naše ponude Nacionalni fenomen predstavlja primarni legitima-cijski osnov, središnju tačku političke, jezik i identitet, ali se taj identitet mora izražavati u kulturnoj a ne u političkoj sferi. Najzad, I Entoni Smit procenjuje da će „ulo-ga nacionalnog identiteta“ u globalnom svetu biti

  On navodi, ne citiraju}i nijedan nacionalni ili me-|unarodni pravni izvor, da ova odredba garantuje “finansirawe tro{kova odbrane” u slu~aju da optu`eni ne poseduje dovoqna sredstva, bez obzira na to da li mu je branilac dodeqen. 45. Sekretar suda se energi~no protivi ovakvom tuma~ewu statuta. 13. Mucho más que documentos. Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Comience la prueba gratis Cancele en cualquier momento. Cancele en cualquier momento.

  DOWNLOAD .PDF. Recommend Documents. Entoni Smit, Nacionalni Identitet . Entoni Smit, Nacionalni identitetFull description. autodijagnostika Srbija . Autodijagnostika Uređaj za autodijagnostiku vozila od 2000-2007.god. Elm 327 je najnoviji uređaj za dijagnostiku automobila koji … Scribd es el sitio social de lectura y editoriales más grande del mundo.

  Унети све облике оцењивања обухваћене предиспитним обавезама и завршним испитом. sadrŽaj i koréulanska ljetna Škola - uvodni tekstovi 6 predrag matvejeviã – requiem za jednu ljevicu 13 boŽidar jakŠiã – praxis – kritiéki izazovi ii tekstovi izlaganja // vortragstexte ii-1 praxis i kultura // praxis und kultur 50 krunoslav stojakoviã - praxis als kognitiver rahmen der kultur? 55 branka ãuréiã - kultura po meri éoveka? ? kritiéki osvrt na koncept kultu

  DA LI ĆE SE OBNOVITI RUSKA CAREVINA? Svetogorski duhovnici o budućnosti Rusije Suočeni sa zlodelima koje antihrišćanske sile konstantno čine prema našem narodu, mi pravoslavni Srbi današnjice, često pogled upiremo u bratsku pravoslavnu Rusiju, koju je Bog po kazivanju Svetoga Jovana Kronštatskog, odredio da bude podnožje prestola Božijeg i borac za ostvarenje pravde Njegove na zemlji. 251 Ovakva definicija ističe u prvi plan politički karakter nacionalizma koji se odista može posmatrati kao politička ideologija i pokret (Heywood, 2003; Smith, 1998: 119). Entoni Smit, pak, insistira na tome da se nacionalizam ne može svesti samo na njegovu političku stranu, već da se mora uzeti u obzir i …

  BUDUĆNOST RELIGIJE Ričard Rorti Đani Vatimo Delfi

  entoni smit nacionalni identitet pdf

  SocioloЕЎki diskurs by Boris Cupeljic Issuu. NACIONALNI IDENTITET I (RE)KONSTRUKCIJA INSTITUCIJA U SRBIJI (IDEOLOGIJE, OBRAZOVANJE, MEDIJI)* Apstrakt: U vremenu novog definisanja srpskog nacionalnog identiteta od odluèujuæeg je znaèaja uspostavljanje kopèe izmeðu kritièki vrednovane tradicije s jedne, i zahteva vremena globalizacije, s druge strane. Produktivnu vezu izmeðu sta-, retko i pojmovima plemena i rase. Entoni Smit (Anthony Smith) povlači oštru ra-zliku između etničke zajednice i rase, kao „socijalne grupe koja poseduje jedinstve-ne nasledne biološke crte koje navodno određuju mentalne atribute grupe“ (Smith, 1991: 21). U literaturi se etnički identitet definiše dihotomijom „primordijalista“ i.

  NACIONALNI IDENTITET I (RE)KONSTRUKCIJA INSTITUCIJA U

  Antoni D. Smit Nacionalni identitet.pdf - PDF Free Download. obavezna literatura ak. god 2018/19 (drugi ciklus studija) odsjek sociologija rb nastavni predmet literatura 1 bih i evropske integracije 1., Entoni D. Smit, sa odseka za sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, dao je brojne korisne savete i kritike dok sam pisao prvu verziju studije, a Džordž Šepflin, predavač o istočnoevropskim političkim institucijama na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i na Školi za slovenske i istočnoevropske.

  Entoni D. Smit, sa odseka za sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, dao je brojne korisne savete i kritike dok sam pisao prvu verziju studije, a Džordž Šepflin, predavač o istočnoevropskim političkim institucijama na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i na Školi za slovenske i istočnoevropske Entoni Smit (Anthony D. Smith), iznosi argument da u slikarstvu i Prema tome, nacionalni identitet podrazumeva kulturne resurse po kojima treba da se konstituiše reprezentacija i da se iz te reprezentacije osmisli priroda njihove zajednice i povezanosti.

  PDF izdanja; Kultura „Čija je ovo pesma?” – analiza nacionalističkih koncepata prepoznatih u filmu Identitet se često percipira kao set vrednosti i osobina koje stičemo po rođenju, u ekstremnim slučajevima i kao paket određenih vrednosti koje teku našim venama i kucaju u našim junačkim srcima. Izdvajamo iz naše ponude

  Entoni Smit pripada primordijalistima u izučavanju nacije Pored toga što Smit iznosi stav da je nacionalni identitet utemel-jen u prošlosti, on iznosi i još tri vrlo zanimljive teze koje se „sudaraju“ sa opšteprihvaćenim u izučavanju nacije i nacional-izma. 251 Ovakva definicija ističe u prvi plan politički karakter nacionalizma koji se odista može posmatrati kao politička ideologija i pokret (Heywood, 2003; Smith, 1998: 119). Entoni Smit, pak, insistira na tome da se nacionalizam ne može svesti samo na njegovu političku stranu, već da se mora uzeti u obzir i …

  Entoni Smit (Anthony D. Smith), iznosi argument da u slikarstvu i Prema tome, nacionalni identitet podrazumeva kulturne resurse po kojima treba da se konstituiše reprezentacija i da se iz te reprezentacije osmisli priroda njihove zajednice i povezanosti. Mucho más que documentos. Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Comience la prueba gratis Cancele en cualquier momento. Cancele en cualquier momento.

  On navodi, ne citiraju}i nijedan nacionalni ili me-|unarodni pravni izvor, da ova odredba garantuje “finansirawe tro{kova odbrane” u slu~aju da optu`eni ne poseduje dovoqna sredstva, bez obzira na to da li mu je branilac dodeqen. 45. Sekretar suda se energi~no protivi ovakvom tuma~ewu statuta. 13. 95. NACIONALNI IDENTITET / Antoni Smit I 14640 96. MULTIKULTURALIZAM / Andrea Semprini II 31479 97. PROPAST ZAPADA / Oswald Spengler III 1333/I,II 98. MAKROEKONOMSKE TEORIJE I POLITIKE U GLOBALNOJ EKONOMIJI III 1287 99. HUMAN RIGHTS WITHOUT PROTECTION / Cazim Sadikovic III 1349

  DOWNLOAD .PDF. Recommend Documents. Entoni Smit, Nacionalni Identitet . Entoni Smit, Nacionalni identitetFull description. autodijagnostika Srbija . Autodijagnostika Uređaj za autodijagnostiku vozila od 2000-2007.god. Elm 327 je najnoviji uređaj za dijagnostiku automobila koji … Polazna teza ovog rada da se društveni fenomeni nacija i nacionalni identitet ne mogu bez neprihvatljivih redukcija svoditi na ideologiju ili oblik politike, već da ih treba posmatrati šire, u antropološkom i kulturološkom ključu i uvek u sociokulturnom konekstu kako bi se potpunije razumeli, razvijena je kroz uvodno razmatranje kulturološke ravni nacionalnog identiteta shvaćenog kao …

  PDF izdanja; Kultura „Čija je ovo pesma?” – analiza nacionalističkih koncepata prepoznatih u filmu Identitet se često percipira kao set vrednosti i osobina koje stičemo po rođenju, u ekstremnim slučajevima i kao paket određenih vrednosti koje teku našim venama i kucaju u našim junačkim srcima. Nacije i nacionalni odnosi, položaj etničkih grupa, patriotizam, identitet, sve dobija drugačiju dimenziju i posmatra se kroz prizmu saradnje, uzajamnih odnosa, tolerancije i integracije. Ako je reč o suprotnom kretanju onda se male države, nacije, etničke grupe pojavljuju …

  Nacionalni fenomen predstavlja primarni legitima-cijski osnov, središnju tačku političke, jezik i identitet, ali se taj identitet mora izražavati u kulturnoj a ne u političkoj sferi. Najzad, I Entoni Smit procenjuje da će „ulo-ga nacionalnog identiteta“ u globalnom svetu biti Smit smatra da čak i kada su nacije proizvod modernosti, moguće je naći etničke elemente koji prežive u modernim državama. Svoja shvatanja o naciji izlaže u delu Nacionalni identitet objavljenom 1991. godine. Antoni Smit razlikuje dva modela shvatanja nacije.

  Социологија: Студијски програм. Јесењи семестар 2007. Опис курса Социологија је обавезан курс који носи пет (5) бодова1 за студенте међународног одељења, шест (6) бодова за политиколошко и социјално одељење и осам (8) Article (PDF Available) kao i eventualne posledice takvih migracija u državama Unije. Naime, Evropska Unija od svog formiranja poštuje nacionalni identitet svojih članica.

  Article (PDF Available) kao i eventualne posledice takvih migracija u državama Unije. Naime, Evropska Unija od svog formiranja poštuje nacionalni identitet svojih članica. Polazna teza ovog rada da se društveni fenomeni nacija i nacionalni identitet ne mogu bez neprihvatljivih redukcija svoditi na ideologiju ili oblik politike, već da ih treba posmatrati šire, u antropološkom i kulturološkom ključu i uvek u sociokulturnom konekstu kako bi se potpunije razumeli, razvijena je kroz uvodno razmatranje kulturološke ravni nacionalnog identiteta shvaćenog kao …

  NAROGU[ENO [KOTSKO GOVNO JAN BONOMI

  entoni smit nacionalni identitet pdf

  Izdaje ufus.org.rs. Entoni D. Smit, sa odseka za sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, dao je brojne korisne savete i kritike dok sam pisao prvu verziju studije, a Džordž Šepflin, predavač o istočnoevropskim političkim institucijama na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i na Školi za slovenske i istočnoevropske, Zbog velikog broja podataka, prikazani su samo neki rezultati. Koristite abecedni meni za pregled kataloga!.

  POPIS KNJIGA Scribd

  entoni smit nacionalni identitet pdf

  (PDF) Theoretical approaches to ethnicity nationalism and. Smit smatra da čak i kada su nacije proizvod modernosti, moguće je naći etničke elemente koji prežive u modernim državama. Svoja shvatanja o naciji izlaže u delu Nacionalni identitet objavljenom 1991. godine. Antoni Smit razlikuje dva modela shvatanja nacije. https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_D._Smith Nacionalni fenomen predstavlja primarni legitima-cijski osnov, središnju tačku političke, jezik i identitet, ali se taj identitet mora izražavati u kulturnoj a ne u političkoj sferi. Najzad, I Entoni Smit procenjuje da će „ulo-ga nacionalnog identiteta“ u globalnom svetu biti.

  entoni smit nacionalni identitet pdf


  Entoni D. Smit, sa odseka za sociologiju na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, dao je brojne korisne savete i kritike dok sam pisao prvu verziju studije, a Džordž Šepflin, predavač o istočnoevropskim političkim institucijama na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke i na Školi za slovenske i istočnoevropske Polazna teza ovog rada da se društveni fenomeni nacija i nacionalni identitet ne mogu bez neprihvatljivih redukcija svoditi na ideologiju ili oblik politike, već da ih treba posmatrati šire, u antropološkom i kulturološkom ključu i uvek u sociokulturnom konekstu kako bi se potpunije razumeli, razvijena je kroz uvodno razmatranje kulturološke ravni nacionalnog identiteta shvaćenog kao …

  Mucho más que documentos. Descubra todo lo que Scribd tiene para ofrecer, incluyendo libros y audiolibros de importantes editoriales. Comience la prueba gratis Cancele en cualquier momento. Cancele en cualquier momento. Entoni Smit (Anthony D. Smith), iznosi argument da u slikarstvu i Prema tome, nacionalni identitet podrazumeva kulturne resurse po kojima treba da se konstituiše reprezentacija i da se iz te reprezentacije osmisli priroda njihove zajednice i povezanosti.

  Article (PDF Available) kao i eventualne posledice takvih migracija u državama Unije. Naime, Evropska Unija od svog formiranja poštuje nacionalni identitet svojih članica. 1 Program vežbi STUDIJE MIRA 2014/2015 1. tema Nasilje kao civilizacijska tekovina O razlozima izbijanja ratova i mogućnostima njihovog sprečavanja; o uzrocima i posledicama

  sadrŽaj i koréulanska ljetna Škola - uvodni tekstovi 6 predrag matvejeviã – requiem za jednu ljevicu 13 boŽidar jakŠiã – praxis – kritiéki izazovi ii tekstovi izlaganja // vortragstexte ii-1 praxis i kultura // praxis und kultur 50 krunoslav stojakoviã - praxis als kognitiver rahmen der kultur? 55 branka ãuréiã - kultura po meri éoveka? ? kritiéki osvrt na koncept kultu SEMINAR Informatička i komunikacijska tehnologija (ICT) u vođenju elektroenergetskog sustava (2007 ; Opatija) Information and communication technology (ICT) in network control = Informatička i komunikacijska tehnologija (ICT) u vođenju elektroenergetskog sustava : proceedings = zbornik radova seminara : [u okviru priredbe] 30th Jubilee International Convention = 30. jubilarni međunarodni

  knjigovodstvena agencija bisevac.info konsalting agencija, usluge... Преузмите документ у pdf формату

  Entoni Smit, Nacionalni Identitet - Free ebook download as PDF File (.pdf) or read book online for free. Entoni Smit, Nacionalni identitet sadrŽaj i koréulanska ljetna Škola - uvodni tekstovi 6 predrag matvejeviã – requiem za jednu ljevicu 13 boŽidar jakŠiã – praxis – kritiéki izazovi ii tekstovi izlaganja // vortragstexte ii-1 praxis i kultura // praxis und kultur 50 krunoslav stojakoviã - praxis als kognitiver rahmen der kultur? 55 branka ãuréiã - kultura po meri éoveka? ? kritiéki osvrt na koncept kultu

  3 Esejska pitanja 1. Šta su orijentalizam i kolonijalizam i kakva je uloga Orijenta u izgradnji evropske civilizacije i modernosti? 2. Kakva je uloga Turske i Rusije u stvaranju evropskog identiteta: jesu li Izdvajamo iz naše ponude

  251 Ovakva definicija ističe u prvi plan politički karakter nacionalizma koji se odista može posmatrati kao politička ideologija i pokret (Heywood, 2003; Smith, 1998: 119). Entoni Smit, pak, insistira na tome da se nacionalizam ne može svesti samo na njegovu političku stranu, već da se mora uzeti u obzir i … logore, silovanja, ubijanja i destrukciju materijalnih dobara. Srpski nacionalni program zaustavljen je u Srebrenici, da bi kasnije intervencijom na Kosovu bio do kraja poražen. Srpski nacionalisti su dugo živeli u uverenju da će nakon 21 Svet, 6. septembar 1993, Biljana Plavšić, jedan od …

  SEMINAR Informatička i komunikacijska tehnologija (ICT) u vođenju elektroenergetskog sustava (2007 ; Opatija) Information and communication technology (ICT) in network control = Informatička i komunikacijska tehnologija (ICT) u vođenju elektroenergetskog sustava : proceedings = zbornik radova seminara : [u okviru priredbe] 30th Jubilee International Convention = 30. jubilarni međunarodni modelado y simulaciÓn - antoni guasch, miquel piera.pdf Las Secuencias Didácticas, Antoni Zabala Vidiella Report "Antoni D. Smit - Nacionalni identitet.pdf"